Salgsvilkår

Priser
De aktuelle prisene angis ved respektive produkt. Alle priser er inkludert merverdiavgift. Det tas forbehold om eventuelle prisjusteringer og skrivefeil. 

Produktbeskrivelse
Produktbilder på bestillingsløsningen er ment som illustrasjonsbilder. Leverte produkter skal i størst mulig grad ligne produktbildene, men avvik vil kunne forekomme ettersom baking er et håndverk.

Ordrebekreftelse
Ved bestilling via bakeriet nettside vil du automatisk motta en ordrebekreftelse på e–post. Denne må kontrolleres mot opprinnelig bestilling. Er det avvik må du ta kontakt med oss på e-post.

Kortbetaling og sikkerhet
Du kan velge å betale med betalingskort eller Vipps. Beløpet trekkes ved bestilling ettersom det er ferskvarer. For å bestille via tjenesten må du være 18 år eller eldre. 

Leveranse og henting
Varen(e) anses som levert når den er ankommet oppgitt leveringspunkt innen hentetidspunkt. Kunden er selv fullt ansvarlig for å motta varen(e) på avtalt leveringstidspunkt på valgt leveringssted. Kunden må undersøke varen(e) ved mottak og må da sjekke om den er i samsvar med bestillingen. Om kunde ikke mottar varen(e) til avtalt leveringstidspunkt vil man ikke kunne be om refusjon/reklamasjon. Om varen(e) hentes senere enn avtalt hentetidspunkt så kan ikke skillings belastes for forringelse av kvalitet som resultat av sen henting. 

Avbestilling ⁄ endring
Avbestilling må skje 2 virkedager før avtalt levering. Dette gjøres ved å kontakte skillings på e-post innenfor normal åpningstid. Om man ønsker å endre leveringstidspunkt så bør man kontakte bakeriet senest 2 virkedager før avtalt levering.

Adgang til å klage
Bakeriets varer er ferskvarer, og klager vedørende kvalitet og levering må rapporteres så raskt som mulig og senest påfølgende virkedag.
Endring av vilkår
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår omtalte rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som verneting. 

Copyright
Alt innhold på skillings nettside er skillings eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts–, markedsførings– og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra skillings.

 

Kontaktinformasjon
Bakeriet er ansvarlig for bakeriets nettsider. Du finner kontaktinformasjon på bakeriets nettside.